Terug naar de schoolsite!

dinsdag 10 november 2015


Juf. Fien voorzag een leerwandeling tijdens haar stage.
Daarbij werden bewoners van Egem geïnterviewd.
Verder werden ook de Egemse klassiekers belicht:
het landelijke landschap, Gorik Gardeyn, de zendmast,
de Sint-Germanuskerk, ...