Terug naar de schoolsite!

zondag 14 oktober 2018


Slotmoment Djapo - Egemse leerlingen laten hun stem horen.

Ontvangst op het gemeentehuis.

Werelddoel: Leven op het land - natuur.

Verkozenen: Abigail en Warre, presenteerden de wensen van onze klas
voor een groenere gemeente en school.
Dit deden ze aan de hand van de tekening die door de klasgenoten werd gemaakt.


Slotmoment - Djapo -

presentatie door Abigail en Warre - 12 oktober 2018


Hoe zijn jullie bij dat werelddoel gekomen?
Juf. Els en juf. Lieve kozen voor dit werelddoel, omdat het schoolthema dit jaar :

‘Meer groen, samen doen’ is.

Wat hebben jullie allemaal gedaan?
 • Filmpje van Malala bekeken.
 • We speelden in groepjes het spel ‘Gelukkig 2030’ om de doelen te leren kennen.
 • We hebben ideeën verzameld over wat er beter kan in de natuur in Pittem en op school.
 • Voor- en nadelen van de ideeën in twee groepen besproken.
 • Er werden via een anonieme stemming én na de propaganda twee presentatoren gekozen; dat zijn wij!
 • Ideeën werden uitgetekend.
 • Een gastspreekster (Janne) uit Pittem kwam vertellen over de vervuiling in Bolivia.
 • Een lied werd bedacht op de tonen van ‘Over the rainbow’.

Hoe lang heb je aan het project gewerkt?
Ongeveer twee weken.


Welke ideeën hebben jullie meegebracht?
 • Pittem - gemeente
struikenbeelden in voortuinen en op pleinen
fruitbomen / fruitverkoop
dieren opvangen, verzorgen en een nieuwe thuis voor hen zoeken
buitenfitness voor jong en oud

 • School
zwemvijver
voetbalveld met kunstgras i.p.v. het voetbalveld op de speelplaats
buitenklas
fruit in de voormiddag als tussendoortje en in de namiddag een koek


Waarom dragen jullie deze outfit?
Het groen en de natuurtekeningen passen bij ons doel : natuur.


Hoe moeten die projecten betaald worden?
 • met geld van de gemeente
 • mensen die onze groene ideeën sponsoren
 • De leerlingen van onze school verkopen bloembollen om geld in te zamelen.

De wensen werden in een lied gegoten.
Dit lied werd door juf. Lieve gecomponeerd en gespeeld op de gitaar.
Giara had bedacht dat het mooi zou klinken op de tonen van 'Over the rainbow'.

Liedtekst:


Meer groen, samen doen.

Er-gens over de regenboog
staat---een--- school,
en de kinderen dromen
meer groe-oen, samen doen.

Wij dromen van een dierenplein
ja--- dat is fijn,
en--- een--- zwemparadij-ijs
met--- ee-een buitenklas.

Wij---dromen van een sportplein
voetballen op kunst-gras,
En we eten als tussendoortje
een sappig stukje fruit.

Refr.

Wij---dromen van een gemeente
met een grote boomgaard,
struiken-beelden krijgen een plaatsje
E--gem wordt meer groen.

Spor-ten in de natuu-uur
met een buitenfit-ness,
dieren verzorgen in het asie-iel
is onze grote droom.

Refr.


De burgemeester en schepenen waren enthousiast over de ingediende wensen
en roepen de burgers op om goede voorstellen te blijven indienen.
De leerlingen hopen alvast dat hun ingediende wensen - die geselecteerd werden uit een lange lijst,
een verdere bespreking zullen krijgen in de gemeente en op school.


Fleurige natuurgroetjes,
de 5de klassers van Egem

Toen er nog even gewacht werd op de chauffeurs,
speelden de leerlingen in het 'groen' bij het gemeentehuis.

Zinnetjes werden doorgezegd.
"De burgemeester droeg een groene trui."Hou zeker de lokale nieuwsberichten in het oog, want de pers was aanwezig!dinsdag 9 oktober 2018

De dode hoek