Terug naar de schoolsite!

dinsdag 10 mei 2016


Voorbereiding - Westhoek (soldatenfiche)
 
In duo's of trio's werd een info-fiche over een soldaat uit WO I gelezen.
De belangrijkste gegevens, zoals het levensverhaal, de laatste rustplaats, ...
werden uit de tekst geselecteerd.

Deze info zal tijdens het bezoek aan de Westhoek (24 mei) gedeeld worden met de klasgenoten en de leerlingen van het vierde leerjaar.
 
Voorlopig houden we dus nog de mondjes dicht ...