Terug naar de schoolsite!

dinsdag 10 mei 2016

Brugse legende over water
 
De leerlingen lazen het eerste deel over een Brugse legende.
Daarna mochten ze fantaseren over het slot.
Vervolgens werd het 'juiste' slot gelezen.

Elk groepje kreeg een tijdsbewaker, materiaalmeester, organisator, ...
 
Eerst werd de legende ingestudeerd per groepje.
Vervolgens werd de legende gedeeld met leerlingen uit andere groepjes.

Via de zelfevaluatie, konden de leerlingen hun sterke punten en werkpunten noteren.