Terug naar de schoolsite!

zondag 2 december 2018

American Games te Tielt

Bravo aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, want jullie werden kampioen!
De meeste knikkers werden door jullie verzameld, na het uitvoeren van de opdrachten.


Bedankt aan de mama van Warre voor de begeleiding en het vervoer.
Ook juf. Jessica wordt bedankt voor het vervoer.